Forums

Post has published by Poojael
  • Participant
    Member since: December 30, 2020

    Nawet jeśli nic tam nie ma, to samo wejście byłoby nie lada wyczynem.

    Co do dźwigni utworzę osobny temat 😉