Forums

Post has published by Poojael
  • Participant
    Member since: December 30, 2020

    Teraz myślę, czy może rozwiązaniem zagadki nie jest pogodzenie tych plemion tj Beregar i Kazoo (Kazoo to plemię co dało dyla). Pogodzenie ich spowodowałoby , że logicznym rzecz biorąc można byłoby między nimi podróżować (bo chyba po to są te wózki) Ale żaden z Emperorów nie reaguje na słowo – peace czy zwrot “end conflict”

  • A password will be emailed to you.