Forums

Post has published by Poojael
  • Participant
    Member since: December 30, 2020

    Najlepiej Relania jeśli chciałbyś kupować, choć tak jak wspomniałem w 1 z tematów, lepiej uzbierać dużą grupę ludzi i na danym serwerze coś zrobić 😛