Forums

Post has published by Poojael
  • Participant
    Member since: December 30, 2020

    Wiesz, niby tak, trudno się zgrać ino, stąd przy np 10 osobach łatwiej będzie ogarniać 5 osobowy team 😛

    Team będzie się rotował, czasami jedna osoba pójdzie, czasami inna.

    Np na Edron jest pentagram room i jest tam 5 kratek przełączników. Na Edron bardzo mało co siedziałem, muszę się zagłębić w temat, co  jak i dlaczego