Forums

Post has published by Mathheus
  • Participant
    Member since: February 10, 2021

    Może to ma jakiś związek z “ołtarzami” żywiołów w wieży Dark Magicianów w dzielnicy magicznej I zmieniającymi się tam kolorami tapet. No I jeszcze strange fish trophy 🙂

  • A password will be emailed to you.