Forums

Post has published by Poojael
  • Participant
    Member since: December 30, 2020

    “3478 67 90871 97664 3466 0 345!.”” –  Spojrzałem jeszcze raz i zasmuciło mnie jeszcze bardziej. Jest samo 0 😀