Forums

Post has published by Zuy Adventurer
 • Participant
  Member since: February 1, 2021

  Osobiście próbowałem złapać cavebeara jakieś pół roku, też zwróciłem uwage na czaszki, ale mimo tego nigdy nie udało mi się potwierdzić czy ta teoria ma sens, bo nie złapałem mounta :/ Pamietam jednak dzień kiedy czaszek rzeczywiscie bylo więcej, a strona z bossami mówiła, że ktoś go złapał, ale w inne dni gdzie była standardowa ilosc czaszek też był łapany nie tylko na Vunirze, ale też na Antice, Refugii i Securze.

  Osobiście uważam, że czaszki mogą być powiązane zupełnie z czyms innym, trzeba by było zobaczyć czy jakoś koliduje to z jakimś aktywnym eventem, lub czy gdzieś nie ma wzmianki o czaszkach, które respia się w różnej kolejności.

   

  “Personally I’ve been trying to catch cavebear for about half a year, I also paid attention to the skulls, but despite that I’ve never been able to confirm if that theory makes sense, because I didn’t catch the mount :/ I do remember a day when there were actually more skulls and the bosses page said that someone caught him, but on other days when there was a standard amount of skulls he was also caught not only on Vunira, but also on Antika, Refugia and Secura.

  Personally I think that skulls can be related to something else, you would have to see if it conflicts with any active event or if there is no mention of skulls that respawn in different order.”

  • This reply was modified 2 years, 9 months ago by Mogh.