Forums

Post has published by Jimmycrusher
  • Participant
    Member since: February 14, 2021

    pewien resp 5 squirellów na pohu ( ten przy skałce z GSem) też jest stały (wszystkie 5 respią się na tym samym sqm), ale tam chyba skrypt respienia działa poprawnie tzn, mob zrespi się na najbliżej wolnej kratce jeśli ten jeden sqm jest zajęty

    • This reply was modified 1 year, 3 months ago by Jimmycrusher.
    • This reply was modified 1 year, 3 months ago by Jimmycrusher.
  • A password will be emailed to you.