Forums

Post has published by Poojael
  • Participant
    Member since: December 30, 2020

    Ofc. a jak jest z dworcami? Tam po 2-3 moby na 1 sqm się respią 😉  Jeśli jest on zajęty, to faktycznie, mob powstaje obok.