Forums

Post has published by Poojael
  • Participant
    Member since: December 30, 2020

    Myślę, że taki 200 lvlowy to taka w miarę optymalna postać by śmiało można poszukiwać stare zagadki. Raczej  wątpię, by w czasach max do 8,5 – 8,6 potrzebowałbyś 400 lvla 😉