Forums

Post has published by Poojael
  • Participant
    Member since: December 30, 2020

    Dobra, to może skupmy się na tym, by faktycznie obrać trop na minotaury, niż działać “po macoszemu” Wpierw 1 ścieżką podążyć. Jak nie wyjdzie, obierzemy kolejne tropy.

  • A password will be emailed to you.