Forums

Post has published by Mathheus
  • Participant
    Member since: February 10, 2021

    Pasuje na główną jak najbardziej – upvote.

    Wzmianka o niezdobytym jeszcze Lion Seal, ( może path of cloth z usurperów + seal = kużnia i upgrade Lion Shielda jak na Falconie ? ) 😀