Forums

Post has published by Mathheus
  • Participant
    Member since: February 10, 2021

    Świetny artykuł, ( jak zwykle).

    Dowód na prawdopodobny spawn Armeniusa nadal brak, przynajmniej ta wątpliwość rozwiana