Forums

Post has published by Haishen
  • Moderator
    Member since: September 13, 2020

    Próbowałem różnych rzeczy w tawernie Armeniusa.Ostatnio na forum tibia.com ktoś pisał,że wbiegł na map clicku do tawerny i wychodząć został przeniesiony do pokoju z bossem.To może oznaczać,że Armenius respi się bardzo rzadko jak zwykły boss i któryś sqm aktywuje teleport do jego piwnicy.Podobno jeden z cmów napisał kiedyś “chodzcie często do Armeniusa i myślcie logicznie”.Więc to by miało sens.