Forums

Post has published by Haishen
  • Moderator
    Member since: September 13, 2020

    Od dnia dzisiejszego Cockroach Leg nie jest wymaganym przedmiotem do uzyskania osiagniecia Transmutator.

    Lista przedmiotow,która jest widoczna w pierwszym poscie,jest wymagana do zdobycia osiagniecia.