Forums

Post has published by Mogh
  • Keymaster
    Member since: August 11, 2020

    Według słów CM Skerio wprowadzili pewną zmianę która… wpłynęła tak, że do Kazordoon można się dostać z Beregar zawsze po ułożeniu torów w pewnej kombinacji. Ale co ciekawe to ponoć niezamierzona zmiana. Dziwne to wszystko. Co ciekawe skrót został odkryty ale jest nowa misja w questlogu. Jeszcze nie widziałem aby ktoś ją ukończył. Więc nadal jest ciekawie.

  • A password will be emailed to you.